API Tích hợp tổng đài

Cung cấp bộ API mở cho phép tích hợp với các hệ thống CRM/ERP/DMS/POS... sẵn có của đối tác và doanh nghiệp

Khi nào nên sử dụng API tích hợp?

Đã có hệ thống CRM

Đã có hệ thống CRM/DMS/POS và đã có các chức năng liên quan tới quản lý thông tin khách hàng.

Bảo mật thông tin

Dữ liệu khách hàng cần được quản lý và bảo mật trên hệ thống CRM của doanh nghiệp, không lưu trữ trên hệ thống Alohub.

Có khả năng chỉnh sửa

Doanh nghiệp có khả năng chỉnh sửa hệ thống để tích hợp thêm các chức năng thoại.

Tính năng chính

Tạo user

Thiết lập hàng đợi

Login/Logout user

Click-to-call

Nhận event cuộc gọi

Tra cứu lịch sử cuộc gọi

Truy xuất file ghi âm

Lưu trữ ghi âm 6 tháng

Các Lĩnh Vực Ứng Dụng

Giao hàng

Chăm sóc khách hàng

Viễn thông

Digital marketing

Chỉ từ
1000K/tháng
có full bộ SDK và API tích hợp tổng đài