Hướng dẫn TELEQuản lý Lead - 3. Thu hồi dữ liệu đã chia về...

Quản lý Lead – 3. Thu hồi dữ liệu đã chia về kho

Dữ liệu sau khi đã chia cho nhân viên thì cần được kiểm soát. Nếu thấy data không được nhân viên xử lý hiệu quả thì có thể thu hồi về kho để chia cho nhân viên khác khai thác hiệu quả hơn.

  1. Bước 1: Vào màn hình Kiểm soát Lead – Chi tiết
  2. Bước 2: Kết quả hiển thị ở danh sách là những dữ liệu đã chia và có thể được thu hồi. Người dùng có thể chọn các điều kiện lọc theo nhu cầu
  3. Bước 3: Thực hiện Thu hồi, hệ thống xác nhận có chắc chắn thu hồi những data được chọn về kho hay không.

Tổng Đài Ảo #1

Tổng đài Telesale di động thay thế sim gọi truyền thống. Cước gọi tối ưu, giá rẻ.

Bài viết liên quan

Thiết lập softphone – Microsip trên máy tính

Một số lưu ý: Thông tin đăng nhập (username, password, domain) sẽ...

Thiết lập softphone – 3CX

Một số lưu ý: Thông tin về số extension (user/pass)...

Auto Dialer – Chiến dịch gọi ra Preview

1. Auto Dialer Preview là gì? Auto Dialer Preview là...

Quản lý lịch hẹn (Appointment)

Quản lý lịch hẹn (appointment) trên CRM giúp người...

Tích hợp Zalo OA Chat

1. Zalo Official Account (Zalo OA) là gì? Zalo Official...