Tổng đài Telesale

Tổng đài Telesales tập trung quản lý data khách hàng, chia data đến từng nhân viên. Việc gọi ra đơn giản với thao tác click-to-call, nhập ghi chú (Note) phân loại kết quả gọi.

Khi nào nên sử dụng tổng đài Telesale?

Quản lý thông tin khách hàng

Dữ liệu khách hàng đến từ nhiều nguồn cần được đưa vào hệ thống để quản lý và kiểm soát tập trung. Thuộc tính khách hàng đa dạng, gồm nhiều thông tin khác nhau cần tùy biến.

Theo đuổi khách tiềm năng

Mỗi cuộc gọi Telesale cho khách hàng cần được phân loại trạng thái quan tâm và nhập ghi chú. Nhắc việc, lịch hẹn và thông báo cho nhân viên tiếp tục theo đuổi cơ hội.

Phân quyền theo vai trò, team/nhóm

Dữ liệu cần được phân quyền theo từng vai trò (quản lý/trưởng nhóm/nhân viên...), thông tin khách hàng cần được che số điện thoại để bảo mật.

Tính năng chính

Tổng đài ảo (IVR, ACD)

Tích hợp WebRTC

Click-to-call trên web

Call-to-lead, call-to-case

Quản lý Note, Task, Lịch hẹn

Quản lý khách hàng tiềm năng

Hỗ trợ 1900, brandname, mobisip

Lưu trữ ghi âm 6 tháng

Báo cáo cuộc gọi

Báo cáo trạng thái xử lý data

Báo cáo năng suất nhân viên

Báo cáo tùy biến

Các Lĩnh Vực Ứng Dụng

Thu hồi nợ

Tái tục bảo hiểm

Vật phẩm phong thủy

Đồ chơi, phụ kiện ô tô

Chỉ từ
550K/tháng
sở hữu phần mềm Telesale chuyên nghiệp